زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/01/26
امنیت

 

 

امنیت به عنوان زندگی مطمئن و آرام و بدون دغدغه در اولویت کاری دولتها قرار دارد و این مقوله مفهوم ثابتی ندارد؛ بدین دلیل گفته شده است که مفهوم امنیت در معانی زیر به کار می رود.

1-      حفظ تمامیت ارضی، حفظ جان مردم، بقا و استواری نظام اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و حاکمیت کشور؛

2-      حفظ منابع حیاتی کشور؛

3-      فقدان تهدید جدی خارجی نسبت به منافع ملی وحیاتی کشور

در واقع مفاهیم بالا تبیین کنندۀ کارکرد امنیت می باشد نه مفهوم امنیت؛ بدینسان تعریف را این گونه می شود بیان نمود.

امنیت عبارت است از فضا و شرایطی که در آن شهروندان کشور احساس آرامش نموده؛ آنچه را که حق و قانونمند می دانند، در پرتوی قانون حاکم بر جامعه بدون هیچگونه نگرانی انجام دهند.

امنیت که تضمین کنندۀ حیات سالم توام با آزادی و رعایت حقوق دیگران تعریف می شود، در جامعه نوپای افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و در صورت فقدان و نبود آن جامعه به هرج و مرج دچار می شود و هیچ گونه ثبات و پایداری در عرصه های مختلف جامعه به وجود نخواهد آمد.

free counters

کد بارش قلب