زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/01/25
قدیمی ترین رد پای انسان در روی زمین به تازه گی کشف شد:

این کشف می تواند پنجره یی برای شناسایی دوران های بسیار دور باشد. دیرینه شناسانی که دراین مورد مطالعه و پژوهش دارند می گویند که این رد پاها متعلق به صدها انسانی است که شاید حدود بیست هزار سال پیش در این محل زنده گی و گشت و گذار داشتند.به گفته محققان این انسانها به عصر یخ تعلق دارند .این رد پا ها در بقایای یک دریاچه خشک شده در آسترالیا کشف شد. پژوهشگران می گویند:" مطالعات آنها نشان می دهد که رد پاها متعلق به بزرگسالان ،جوانان و کودکانی است که در این مناطق راه رفته و حتی می دویده اند ". اولین موضوعی را که این پژوهشگران دریافتند آن بود که آناتومی یا ساختمان بدن انسانهای آن زمان از انسان های امروزی تفاوت زیادی داشته است

گپ جالب وآخر دراین مورد این که دیرینه شناسان کنجکاو و جستجوگر می گویند که تحقیقات آنها نشاندهنده این است که شاید شماری از این افرادی که رد پای آنها اکنون کشف شده،بیست هزار سال پیش درهمین منطقه درحال شکار بوده اند

free counters

کد بارش قلب