زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/01/12
جن

واژه ی جن از «جنن» به معنای مخفی و پنهان گرفته شده است و از این می فهمیم که جن موجودی مخفی و پنهان است.مبدا آفرینش این موجود آتش بوده و قبل از انسان آفریده شده است و همانند انسان دارای اختیار می باشد. پس در روز رستاخیز تکلیف دارد و جزا و پاداش می بیند. بعضی از جن ها مومن و برخی دیگر کافر هستند. ماهیت جن: جن ها موجوداتی لطیف هستند که در نظر انسان جایگیر نمی باشند. همانند انسان دارای دو بعد روح و جسم هستند و همان طور که گفته شد دارای اختیار، تکلیف و معاد می باشند.ماهیت جن در آیات قرآن و احادیث بزرگان هم آمده است: مرحوم طبسی در مجمع البیان می فرماید: جن موجودی است دارای جسمی نامرئی که اشکال بر خلاف آدمیان و فرشتگان دارند.زیرا انسان از خاک و جن از آتش آفریده شده اند. علامه مجلسی می فرماید:در میان مسلمین اختلافی نیست که جنیان اجسامی لطیف دارند که گاهی به چشم آدمیان می آیند و دارای حرکاتی سریع می باشند و بر کارهای سخت و سنگین توانمندند.  ... ...  در بحث های بعدی ادامه دارد.....

free counters

کد بارش قلب