زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1387/08/30
اهمیت وسایل ارتباط جمعی:

در جهان امروز وسایل ارتباط جمعی روزنامه، رادیو و تلویزیون و سینما با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار عمومی و عقاید عمومی در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی به عهده گرفته اند به طوری که بسیاری از دانشمندان، عصر کنونیِ زندگیِ انسان را عصر ارتباطات نام گذاشته اند. فراوانی جمعیت تمرکزگروه های وسیع انسانی در شهرهای بزرگ شرایط خاص تمدن صنعتی را بوجود آورده و پیچیدگی وضع زندگی جمعی وابستگی ها و همبستگی های ملّی و بین المللی، ناامنی ها و..............

...................... بحران ها، تحول نظام های سیاسی و اجتماعی، دگرگونی مبانی فرهنگی، ترک سنت های قدیمی و مخصوصاً بیداری وجدان انسانی همه از جمله ی عواملی هستند که روز به روز نیاز انسان را به آگاهی از تمام حوادث و وقایع جاری محیط زندگی بیشتر می کند. تا جایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی و تحکیم مبانی دموکراسی و تفاهم بین المللی، لازم و ملزوم یکدیگر شده اند. آگاهی اجتماعی مهمترین ویژگی های انسان معاصر به شمار می روند. و همین آگاهی است که انسان را به سوی زندگی فردی و جمعی علاقه مند می سازد. و توجه او را به آزادی ها و مسؤلیت های وی جلب می کنند. انسان امروز یک انسان اجتماعی است. در جهان ارتباطات دیوارها یکی پس از دیگری شکسته شده و فرو می ریزند. دیوارهای فیزیکی و قابل مشاهده، ماهواره های کوچک و بزرگ که امواجشان سراسر گیتی را درنوردیده، علاوه بر کاخ های اغنیای اروپا و امریکا تا دل کلبه های کوچک و کم نور و تاریک روستائیان نقاط دور دستِ جهان، از امریکای لاتین گرفته تا میانمار و بنگلادش رسوخ کرده اند. انسان به عنوان یک موجود اجتماعی خواه ناخواه تحت تأثیر حوادث و اتفاقات پیرامون خود قرار می گیرد. در عصر حاضر این محیط پیرامونی گسترش یافته و کل جهان را شامل می شود. کوچکترین تغییری در سیاست گذاری های کشوری در آن سوی کره خاکی می تواند در خط مشی سایر کشورها تاثیر گذاشته و به تبع آن بر افراد و تصمیم گیریهای آنان تاثیر بگذارد. با توجه به اینکه اطلاع یافتن از این دگرگونیها و تغییرات برای افراد مقدور نیست مگر از طریق رسانه های مختلف. بدین طریق اهمیت روزافزون وسایل ارتباط جمعی آشکار و روشن می شود.

وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی(از دیدگاه دکتر معتمد نژاد) :

الف- وظایف خبری و آموزشی:

 در زمان حاضر تنها چند ثانیه کافی است که یک خبر در دور افتاده ترین نقاط گیتی پخش شود به همین جهت است که اکنون در جهان هیچ فردی پیدا نمی شود که با وسایل ارتباط جمعی سرو کار نداشته باشد. لااقلّ نام رؤسای جمهور کشورهای مشهور و بزرگ و تعدادی از شخصیت های مختلف سیاسی و اجتماعی، قهرمانان ورزشی و هنرمندان سینما در دنیا را نشناسد.

شبکه های وسیع ارتباطی که در تمام مدت 24 ساعت فعالیت دارند بنا بر این وظیفه مهم و اساسی، انتشار جریان رویدادهای اجتماعی را به انجام می رسانند.

اهمیت وظیفه آموزشی به حدی است که بعضی از جامعه شناسان برای مطبوعات و برای رادیو و تلویزیون و سینما نقش موازی یا آموزش دائمی را قائل شده اند.

free counters

کد بارش قلب