زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1393/07/08
نکات مهم از اولین سخنرانی اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان:

نکات مهم از اولین سخنرانی اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان:

-مامردم افغانستان باموفقیت از امتحانات پیش روی خود گذشتیم.
- فعالیت نیرو های امنیتی قابل قدر است. (برای برگذاری مراسم تحلیف)
- فضای امید در کشور به وجود آمده است....
- احمد ضیا مسعود به عنوان نماینده فوق العاده ریس جمهور در امور حکومت داری خوب است.
-افغانستان امروز متفاوت از افغانستان دیروز است.
- افغانستان امروز نی تبعه است و نه تابع کشوری دیگری است.
-حکومت وحدت ملی ، حکومت تقسیم قدرت نیست.
- مردم افغانستان خواهان تحول هستند.
-امروز باید جهادما به جهاد اکبربرای تامین صلح در کشور تبدیل شود.
- ما صلح پایدار را جدی میگیریم.
-امروز ما به همه ثابت کرده ایم که همدیگر پذیر شده ایم.
-تحکیم ثبات و امنیت بدون از بین بردن حکومت های موازی ناممکن است، ما وعده می کنیم که حکومت های موازی را از بین می بریم
-شیوه نماینده گی از مردم در شورای ملی واضح و روشن خواهد شد.
-ما ازوکلای شورای ملی میخواهیم از دادن پیشنهاد در پست های امنیتی خودداری کنند.
-عدالت اساس دین اسلام است و قاضیان مسئول اجرای عدالت هستند
-تمام پرونده های نا تمام در نهادهای قضایی و عدلی باید به زودی تکمیل شود.
-درقوای قضاییه فساد وجود دارد،از دادگاه عالی می خواهم تایک ماه اصول مجازات ومکافات را بالای قاضیان عملی کند
-قوه اجراییه بازوی اجرایی رئیس جمهور است.
- ما فساد اداری را در ادارات دولتی افغانستان تحمل نخواهیم کرد.
-حکومت محلی، ولایت، ولسوالی، و شهرداری حکمی خواهد بود و صلاحیت های مشخص خواهد داشت و بودجه مشخص انتقال داده خواهد شد.
-تمام ولایات از اولویت برخوردار است و تمام شهروندان افغانستان مردم درجه یک هستند. و شهروند درجه دو و سه وجود ندارد.
-انکشاف متوازن اصل حکومت داری خوب ما را تشکیل می دهد.
-حکومت داری خوب حق همه‌ی مردم است.
-مه مبارزه بافساد را ازخود شروع می کنم،مه کدام خانواده سیاسی ندارم.
-هرکس از نام من در دوایر دولتی به نفع خود استفاده کند مجازات می شود.
-من از همسرخود برای حمایت چندساله اش در قسمت مهاجران و بی سرپرستان تشکر می کنم.
بدون سرمایه‌گزاری برمنابع بشری تامین امنیت مشکل است.

-از جنگ خسته هستیم؛ پیام ما پیام صلح است.از جنگ خسته هستیم؛ پیام ما پیام صلح است.

-مشکلات سیاسی باید از راه های سیاسی حل شود. از طالبان و حزب اسلامی می خواهم تا برای مذاکرات سیاسی حاضر شوند.مشکلات سیاسی باید از راه های سیاسی حل شود. از طالبان و حزب اسلامی می خواهم تا برای مذاکرات سیاسی حاضر شوند.

-مشکل افغانستان عامل خارجی دارد و ما توجه ویژه به روابط خارجی می کنیم.

-تولیدو قاچاق موادمخدر یک مشکل بین‌المللی است

-ما با جامعه جهانی منافع مشترک داریم و برای نبرد با تروریزم با آنان قربانی مشترک داده ایم.

-افغانستان به عنوان یک دولت با دولت های امریکا، اروپا، و دیگر کشورها وارد مذاکره خواهد شد.

-آسیا در ۲۵سال آینده به مرکز اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد.

free counters

کد بارش قلب