زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1393/05/18
سیالکوت تولید کننده توپ فوتبال

سیالکوت شهری در ایالت پنجاب ، کشور #پاکستان میباشد که 1.7 میلیون نفوس داشته ، نزدیک به مرز #هندوستان موفعیت دارد. این شهر بخاطر یک محصول اش شهرت #جهانی و آن عرضه بیش از 60 میلیون توپ #فوتبال در سال به سرتاسر #جهان میباشد که بیش از 50 % توپ... فوتبال جهان در این شهر تولید میشود. آخرین نوع تولید توپ این شهر، #توپ فوتبال اصیل بازی های جام جهانی میباشد که به اسرع وقت شرکت تولیدی چینی نتوانست عرضه کند و این شهر بود که قبل از ضرب العجل تعیین شده، تمام توپ های فوتبال بازی های جام جهانی را مهیا ساخت. سهم بزرگ کشور #پاکستان در این جام همین بود
شرکت های فعال که تعداد شان به 200 میرسد با رقابت سالم همه روزه مصروف تولیدات (توپ) هستند و از این بابت سالانه میلیون ها دالر دولت و مردم پاکستان منفعت به دست میاورند
free counters

کد بارش قلب