X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1392/06/05
سه خبر
در این اواخر اکثر رسانه های بین المللی و داخلی می پردازند به (حادثه روز چهار شنبه استفاده از مواد شیمایی گاز اعصاب در جنگ داخلی سوریه)- (افشا شدن دخالت آمریکا در جنگ عراق و ایران)- (فروش 1300 بمب های خوشه یی جدید ضد بشر و آبادی از آمریکا به عربستان سعودی).
---حادثه روز چهارشنبه که اکثرا غیر نظامیان متضرر شده بودند ، با عث نگرانی تمام مردم جهان شد. در جای که هرج و مرج حاکم شود این گونه سلاح ها... به آسانی وارد میشود که در کنوانسیون منع استفاده از سلاح شیمایی ، استفاده آن ممنوع اعلام شده بود. تا به حال حکومت سوریه و مخالفین حکومت مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته اند.
---دومین خبر این که بعد از سال ها پس از جنگ ایران و عراق، مجله فاران پالیسی آمریکا اسناد محرمانه سازمان سیاCIA را نشر کرد که در آن از کمک نظامی آمریکا به هر دو طرف درگیر از طرف آمریکا یاد آوری شده است. تصور کنید که دو همسایه که سال ها با هم مشکل نداشته اند با هم جنگ و جنجال کند و در اوج احساسات یک بیگانه از دور بیاید به جای اینکه بین دو همسایه صلح کند. برای هر دو سلاح میدهد. همان سلاح اعصاب هسته یی در جریان جنگ ایران و عراق ضد مردم ایران توسط حکومت صدام حسین استفاده شد که بسیار تلفاتی هم در پی داشت.
---سومین خبر جالب این هفته آمریکا در حدود 1300 بمب های خطر ناک خوشه یی تخریب کن را به عربستان سعودی فروخت. این فروش در حالی صورت میگیرد که عربستان مخالفت خود را از حکومت فعلی سوریه اعلام کرد. جالب این که فروش همچو سلاح ها بار ها توسط امریکا غیر قانونی گفته شده.
free counters

کد بارش قلب