زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/08/12
جایگاه تحصیلی و تعلیمی ما کجاست؟

آمار های یونیسکو نشان می دهد که میانگین مطالعه یک آمریکایی 11 کتاب در سال است اما میانگین مطالعه یک فرد عرب در طول سال یک چهارم  صفحه است.

همین آمار حاکی است یک فرد غربی در سال 12 هزار دقیقه مطالعه می کند اما متوسط زمان مطالعه یک فرد عرب در طول سال شش دقیقه است.

طبق آمار یونسکومجموع کتاب های ترجمه شده به زبان عربی از دوره مامون یعنی از هزار سال پیش تا کنون از تعداد های ترجمه شده به زبان اسپانیوی در طول یک سال کمتر است.

ارزیابی یونسکو این است که اگر فرد در طول سال دست کم 22 کتاب بخواند میتوان او را به جهان امروزی وابسته دانست. به عبارت دیگر هر فرد باید هر 15 روز یک کتاب بخواند.

free counters

کد بارش قلب