X
تبلیغات
زولا
زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/07/13
مدیریت خوب

انسان موجودی است اجتماعی و در زندگی اجتماعی تحت تاثیر طبعیت و فطرت خویش قرار دارد و بخش مهمی از سعادت خویش را در سایه چنین کششی جستجو می کند .یکی از ارکان زندگی اجتماعی مدیریت است ؛زیرا «در اجتماع منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یک دیگر ارتباط و اشتراک پیدا می کند و به خاطر هرچه مطلوبتر این ارتباط و پایمال نشدن حقوق ، تعیین وظایف،  معرفی حدود و رعایت حقوق ضرورت دارد تا حق از باطل و راستی از کژی مشخص گردد.        

Management

مطالب تاریخ و تتبع در زندگی بشر، ضرورت واهمیت مدیریت را اثبات نموده است ؛ زیرا از آغاز تا به امروز در هر کجا که چند تن انسان دور یکدیگر جمع شدند، نیاز به مدیریت در رأس شان قرار گرفت .

قبل از شروع هر کاری ،رهبری و مدیریت لایق برای رسیدن به هدف الزامی است  مدیریتی که عهده دار اجرای قوانین و عامل آنها باشد و به شکل قیم و نگهبان برای آن عمل کند ،تا از یک سو هم منافع مردم از بروز فساد و اعمال ، حفظ باشد و حدود احکام را دربین مردم جاری نماید .

ضرورت وجود مدیریت و رهبری در جامعه از شاخصهای اولیه عقلی است ؛ زیرا حرکت جامعه به سوی تکامل و پیشرفت های مختلف آن به دلیل رهبری و مدیریت همه جانبه و دقیق است . از ملزومات جامعه که زیست جامعه بدون آن امکان پذیر نیست «حکومت قانون است که برای تأمین اهداف الهی آفزینش و هستی ضروری است ، یکی از مواردی که همه ادیان الهی به آن تأکید داشته اند وعقل سلیم نیز آن رامی پذیرد،ایجاد نظم و حفظ آن درجامعه است.»( جهت ایجاد این اصل مهم  باید شرایطی فراهم باشد که در چارچوب مدیریت و قانون خود نمایی کند .

هرگاه در جامعه مدیریت نباشد نه تنها ظلم ،استبداد و ستمگری به اوج خود می رسد بلکه از سطح بالای آن جامعه گرفته تا به پایین ترین سطح آن نه هدایتی وجود میداشته باشد ونه می توان زمینه لازم را برای اطا عت از دستورات الهی و عبادت او فراهم ساخت .

اثرات سازنده مدیریت در تمام بخشهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و ... نمود عینی وتبلور ویژه دارد . یکی از این بخشها که ، بدون مدیریت و رهبری سالم  و مؤثر و قابل استفاده نیست و یا به طور مثبت و به وجه احسن نمی توان امور اداری و پلانگذاری یک رسانه گروهی  را پیش برد هماناسازمان وسایل ارتباط همگانی است .

عناصر مهم اداره و مدیریت :

هدف منابع، مؤثریت یا          Effectivenessمثمریت یا                  Efficiencyجوانب ذیدخل یا   Stakeholders

هدف:- عبارت است از نتیجه مطلوبی است که تمام فعالیت های اداره به استقامت آن سوق داده میشود .

مشخاصات هدف – هدف باید  دارای مشخصات ذیل باشد :

1.    واضح و مشخص باشد           Specific

2.    قابل سنجش باشد                    Measurable

3.    قابل حصول باشد            Achievable

4.    واقع بینانه باشد                    Realistic

5.    دارای محدوده زمانی باشد Time bound

تعریف مدیریت:

«مدیریت در لغت عمل یا فن اداره کردن ، توانایی اداره کردن ، مهارت های اجرایی و کارگری در اداره و امثال آن می باشد .» و در اصطلاح مدیریت عبارت از هماهنگ ساختن نیروی مادی و انسانی جهت رسیدن به اهداف با حد اقل مصرف در کوتاترین زمان.

مدیریت خوب بستگی به مدیر خوب دارد که در زیر مورد بررسی قرار میگیرد

بحث در خصوص ویژگی های مدیر بسیار گسترده و متنوع است ، خصوصیات دیگری نیز وجود دارند که اینک بطور مختصر آنرا بیان می کنیم :

1.    «اخلاق ساده زیستن

2.    پایگاه کلامی

3.    توانایی در کنترول نفس

4.    وفا به عهد و پیمان

5.    انضباط

6.    علم و آگاهی

7.    متعادل بودن

8.    انصاف

9.    راز داری

10.       سعی و جهد

11.       پایبندی به اصول و ضوابط

12.       خوش بینی و درک صحیح از امور»

free counters

کد بارش قلب