X
تبلیغات
رایتل
زمانی بود که یک موضوع را در موتور های جستجوگر جستجو میکردم اما نمی یافتم. به همین خاطر خواستم یک ویبلاک پر محتوا و خوب بنویسم
1388/01/12
طریقه تبدیل سالهای شمسی قمری و میلادی

طریقه تبدیل سالهای شمسی ، قمری و میلادی به همدیگر

برای تبدیل سال شمسی به قمری آن را در عدد 11 (اختلاف بین روز های شمسی و قمری) ضرب کرده حاصل ضرب را به 354 (تعداد روز های سال قمری) تقسیم کنید. عدد حاصل را با سال شمسی جمع کنید سال قمری بدست می آید:

مثال = 1367 شمسی برابر است به

1365 x 11 = 15037

354/15037 = 42.4

1367+42 = 1409

 

و برای تبدیل سال قمری به شمسی آن را در عدد 11 ضرب کرده حاصل ضرب را به 365(تعداد روز های شمسی ) تقسیم کنید عدد حاصل را از سال قمری کم کنید سال شمسی بدست می آید مثال: سال 1409 قمری برابر است با ؟

 

1409x11= 15499

365/15499=42.4

1409-42=1367

 

برای تبدیل سال شمسی به میلادی عدد 621 را به سال شمسی بیفزاید سال میلادی بدست می آید و از کم کردن همین عدد از سال میلادی سال شمسی بدست خواهد آمد.

 

1367+621=1988

free counters

کد بارش قلب